การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

  • Aluminum extrusion

    การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

    การอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนโลหะผสมอะลูมิเนียมให้เป็นวัตถุที่มีโปรไฟล์ตัดขวางที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานที่หลากหลายกระบวนการรีดขึ้นรูปใช้คุณลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของอะลูมิเนียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดความอ่อนตัวของมันทำให้สามารถกลึงและหล่อได้ง่าย แต่อลูมิเนียมยังมีความหนาแน่นและความแข็งหนึ่งในสามของเหล็ก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีความแข็งแรงและความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับโลหะอื่นๆ