การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

การตัดด้วยเลเซอร์, การตัดพลาสม่า, การตัดน้ำ, การปั๊ม, การดัด, การเชื่อมอาร์ก, การเชื่อมอาร์กโล่ Co2 เป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดกับผลิตภัณฑ์การผลิตของเราการขุด การขุด พลังงาน น้ำ การควบคุมการไหล เป็น 5 อุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์ของเราให้บริการ

SHIJIAZHUANG NEULAND METALS CO., LTD.

NO.: NLD-ZLH-003
  รุ่น: A

ผังกระบวนการปั๊ม

หน้า: 1 ของ 1
  IMPL วันที่: 2013-05-14
 123