หล่อเหล็ก

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Alloy steel Casting  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr

  หล่อโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อโลหะผสม

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

  ใบรับรอง:ISO9001:2008

  รายงานการตรวจสอบ:รายงานมิติรายงานวัสดุรวมถึงเนื้อหาทางเคมี ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงของผลผลิต และความแข็งรายงานผลการทดสอบ X-ray, รายงานผลการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กตามคำขอ

   

 • Cast steel  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr, 42CrMo

  เหล็กหล่อ สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo

  ชื่อผลิตภัณฑ์:เหล็กหล่อ

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  กระบวนการผลิต:การหล่อทรายโซเดียมซิลิเกต, การหลอม, การทำให้เป็นมาตรฐาน, การดับ, การแบ่งเบาบรรเทา, การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ, การหล่อขึ้นรูปเปลือก, การพ่นทราย,

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

 • Cast steel  Stainless steel 304, alloy steel 40Cr, 42CrMo

  เหล็กหล่อ สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo

  ชื่อผลิตภัณฑ์:เหล็กหล่อ

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  กระบวนการผลิต:การหล่อทรายโซเดียมซิลิเกต, การหลอม, การทำให้เป็นมาตรฐาน, การดับ, การแบ่งเบาบรรเทา, การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ, การหล่อขึ้นรูปเปลือก, การพ่นทราย,

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

 • Stainless steel sand casting  16Mn, 35CrNiMo, carbon steel C45, 1010

  หล่อทรายสแตนเลส 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  ชื่อผลิตภัณฑ์:หล่อทรายสแตนเลส

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

 • Transmission cover  35CrNiMo, carbon steel C45, 1010

  ฝาครอบเกียร์ 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  ชื่อผลิตภัณฑ์:ฝาครอบเกียร์

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

 • Trailer parts  40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo

  ชิ้นส่วนรถพ่วง 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo

  ชื่อผลิตภัณฑ์:อะไหล่รถพ่วง

  วัสดุ:สแตนเลส 304, โลหะผสมเหล็ก 40Cr, 42CrMo, 16Mn, 35CrNiMo, เหล็กกล้าคาร์บอน C45, 1010

  หน่วยน้ำหนัก:0.1kg-1000kg, 0.2lbs-2000lbs

  ขนาด:ตามภาพวาด

  ปรับแต่งได้หรือไม่:ใช่

12ถัดไป >>> หน้า 1 / 2