โรงหล่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการหล่อการลงทุน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการหล่อขึ้นรูปประกอบด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูปแรงดันสูง 6 ชุดและเครื่องฉีดขึ้นรูปแรงดันต่ำ 4 ชุดปัจจุบัน เรากำลังผลิตชิ้นส่วนสำหรับการผลิตพลังงานลม ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรเคมี อุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆวัสดุหลักที่ใช้คืออลูมิเนียมและสังกะสีต่างๆ เช่น:

A356/A319/A413/A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6/LM/20/LM25/

EN AC-42100/EN AC-42200/EN AC-43000/EN AC-43200/EN AC-43300/EN AC-43400/EN AC-44200/EN AC-44300/EN AC-46000/ENAC-46100/ENAC -46200/ENAC-46500/ENAC-47100/สังกะสี