การประชุมเชิงปฏิบัติการการตีขึ้นรูป

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตีขึ้นรูป

โรงงานตีขึ้นรูปประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งการตีขึ้นรูปและการตีขึ้นรูปฟรีน้ำหนักส่วนเดียวสูงสุดคือ 100 กก.ชิ้นส่วนการตีขึ้นรูปนั้นให้บริการในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น รถไฟ ร่องลึก ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะสำหรับงานหนัก การก่อสร้าง ฯลฯ วัสดุที่เรามีจำหน่าย ได้แก่ เหล็กกล้าเกรดต่างๆ สแตนเลสและทองเหลือง

 Neuland Metals ผังงาน/กระบวนการควบคุมคุณภาพ หมายเลขผังงาน
NL(J)/-FCpr-JS-003-2020
ชื่อชิ้นส่วน   ลูกค้า: xxxxxx จัดเตรียมโดย: Gao Zhiwei วันที่ (ต้นฉบับ): 7/มี.ค./20 วันที่แก้ไข:

Flow chart- Rough_page-0001